Danaçı kənd 1 №-li tam orta məktəbi

Ünvan: Danaçı kəndi

Telefon: 22-75-5-62

Danaçı kənd 2 №-li tam orta məktəbi

Ünvan: Danaçı kəndi

Telefon: 22-75-5-29

Dağlı kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Dağlı kəndi

Telefon: 22-76-2-40

Faldarlı kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Faldarlı kəndi

Telefon: 22-66-2-51

Göyəm kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Göyəm kəndi

Telefon: 22-77-2-52

Gözbarax kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Gözbarax kəndi

Telefon: 22-94-2-31

Kəpənəkçi kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Kəpənəkçi kəndi

Telefon: 22-92-4-19

Qazangül qəsəbə tam orta məktəbi

Ünvan: Qazangül qəsəbəsi

Telefon: 22-4-04-46

Qandax kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Qandax kəndi

Telefon: 22-92-2-27

Qımır kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Qımır kəndi

Telefon: 22-72-3-98

Lahıc kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Lahıc kəndi

Telefon: 22-90-2-10

Maqov kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Maqov kəndi

Telefon: 22-91-2-65

Üçüncü Tala kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Üçüncü Tala kəndi

Telefon: 22-70-4-72

Mamrux kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Mamrux kəndi

Telefon: 22-95-3-99

Mosul kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Mosul kəndi

Telefon: 22-60-4-18