Mazıx kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Mazıx kəndi

Telefon: 22-93-2-42

Muğanlı kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Muğanlı kəndi

Telefon: 22-64-2-47

Muxax kənd 1№-li tam orta məktəbİ

Ünvan: Muxax kəndi

Telefon: 22-74-5-78

Muxax kənd 2№-li tam orta məktəbİ

Ünvan: Muxax kəndi

Telefon: 22-74-5-79

Paşan kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Paşan kəndi

Sumaylı kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Sumaylı kəndi

Telefon: 22-77-2-83

Yeni Suvagil kənd 1 №-li tam orta məktəbİ

Ünvan: Yeni Suvagil kəndi

Telefon: 22-73-2-54

Yeni Suvagil kənd 2 №-li tam orta məktəbİ

Ünvan: Yeni Suvagil kəndi

Telefon: 22-73-4-41

Aşağı Tala kənd 1 №-li tam orta məktəbİ

Ünvan: Aşağı Tala kəndi

Telefon: 22-67-5-14

Yuxarı Tala kənd 2 №-li tam orta məktəbİ

Ünvan: Yuxarı Tala kəndi

Telefon: 22-30-7-25

Aşağı Tala kənd 3 №-li tam orta məktəbİ

Ünvan: Aşağı Tala kəndi

Telefon: 22-67-2-24

Yuxarı Tala kənd 4 №-li tam orta məktəbİ

Ünvan: Yuxarı Tala kəndi

Telefon: 22-33-1-86

Aşağı Tala kənd 5 №-li tam orta məktəbİ

Ünvan: Aşağı Tala kəndi

Telefon: 22-67-2-57

Uzuntala kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Uzuntala kəndi

Telefon: 22-79-0-07

Yengiyan kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Yengiyan kəndi

Telefon: 22-63-2-39