Yolayrıc kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Yolayrıc kəndi

Telefon: 22-31-4-61

Yuxarı Çardaxlar kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Yuxarı Çardaxlar kəndi

Telefon: 22-78-2-18

Zəyəm kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Zəyəm kəndi

Telefon: 22-74-5-23

Cımcımax kənd ümumi orta məktəbi

Ünvan: Cımcımax kəndi

Çüdülübinə kənd ümumi orta məktəbi

Ünvan: Çüdülübinə kəndi

Danaçı kənd 3 №-li ümumi orta məktəbİ

Ünvan: Danaçı kəndi

Telefon: 22-75-2-23

Ələsgər kənd ümumi orta məktəbi

Ünvan: Ələsgər kəndi

Telefon: 044-274-12-96

Fındıqlı kənd ümumi orta məktəbi

Ünvan: Fındıqlı kəndi

Höytala kənd ümumi orta məktəbi

Ünvan: Höytala kəndi

Kebeloba kənd ümumi orta məktəbi

Ünvan: Kebeloba kəndi

Kürdəmir kənd ümumi orta məktəbi

Ünvan: Kürdəmir kəndi

Qarqay kənd ümumi orta məktəbi

Ünvan: Qarqay kəndi

Muxax kənd 3 №-li ümumi orta məktəbi

Ünvan: Muxax kəndi

Telefon: 22-74-4-98

Sabunçu kənd ümumi orta məktəbi

Ünvan: Sabunçu kəndi

Uzunqazmalar kənd ümumi orta məktəbi

Ünvan: Uzunqazmalar kəndi