Danaçı kənd 4 №-li ibtidai məktəbi

Ünvan: Danaçı kəndi

Telefon: 22-75-9-20

Axaxdərə kənd ibtidai məktəbi

Ünvan: Axaxdərə kəndi

Qəbizdərə kənd ibtidai məktəbi

Ünvan: Qəbizdərə kəndi

Qəbizdərə kənd ibtidai məktəbi

Ünvan: Qəbizdərə kəndi

Meşleş kənd ibtidai məktəbi

Ünvan: Meşleş kəndi